O kompaniji | Projektovanje i inženjering | Galerija | Kontakt

 • Prva
 • Druga
 • Treca
 • Cetvrta
 • Peta
 • Sesta
 • Sedma
 • Osma
 • Deveta
 • Deseta
 • Jedanaesta
 • Dvanaesta
"Mondo Verde" d.o.o. je osnovan 15. maja 2005., kao nastavak dugogodišnje porodične tradicije u proizvodnji sadnica, uređivanja i održavanja zelenih površina.

Predmet poslovanja u počecima je bila proizvodnja i promet hortikulturnih proizvoda sa svega tri radnika.
Tri godine kasnije dopunili smo dijelatnost poslovima projektovanja, uređenja i održavanja zelenih površina.
Iste godine broj radnika se povećao na deset a počeli smo i sa povremenim angažovanjem većeg broja sezonskih radnika.
"Mondo Verde" je stručno i kadrovski opremljen da može odgovoriti svim vašim zahtjevima koji su u skladu sa evropskim standardima.

Biti korak ispred konkurencije je glavni cilj svih zaposlenih.

"MONDO VERDE" D.O.O. | Radanovići - Kotor | Tel.: +38269041377
Dizajn i programiranje: Mladen Krivaćević