O kompaniji | Projektovanje i inženjering | Galerija | Kontakt

 • Prva
 • Prva
 • Prva
 • Prva
 • Prva
 • Prva
 • Prva
 • Prva
 • Prva
 • Prva
 • Prva
 • Prva
 • Prva
 • Prva
 • Prva
 • Prva
"Mondo Verde" d.o.o. je u mogućnosti ponuditi kompletnu uslugu uređenja zelenih površina, uključujući stručne
konsultacije oko odabira vrsta i rasporeda sadnog materijala:

- Projektovanje zelenih površina
- Oplemenjivanje zelenih površina kvalitetnim materijalom
- Postavljanje travnih tepiha
- Ugradnja sistema za navodnjavanje
- Održavanje zelenih površina

"MONDO VERDE" D.O.O. | Radanovići - Kotor | Tel.: +38269041377
Dizajn i programiranje: Mladen Krivaćević